فروش انواع تجهیزات غواصی

دسته 1

94/06/08چرا آب دهان زدن به ماسک غواصی باعث عدم بخار گرفتگی آن می شود ؟
چرا آب دهان زدن به ماسک غواصی باعث عدم بخار گرفتگی آن می شود ؟

  همه غواصان می‌داند که قبل از غواصی باید به ماسک خود تف بزنند یا از اسپری‌های ضد بخار استفاده کنند تا ماسک آن‌ها هنگام غواصی بخار نکند و باعث کاهش دید نشود . ..